www.asipo.cz

Personální agentura ASIPO je nedílnou součástí komplexních vzdělávacích, personálních a psychodiagnostických služeb poskytovaných Vzdělávací společností Edost, s.r.o. Více informací o společnosti najdete na internetových stránkách www.edost.cz

AGENTURA NABÍZÍ:


Analýzu situace na trhu práce

Disponujeme vytvořenou databází spolupracujících zaměstnavatelů, institucí a uchazečů o práci.

Zprostředkování zaměstnání a podporu při jeho hledání

Bezplatné zařazení do databáze uchazečů. Disponujeme nástroji a možnostmi jak zhodnotit Váš pracovní potenciál a díky tomu Vám můžeme lépe doporučit Vaše nejvhodnější pracovní zařazení.

Zprostředkování rekvalifikací nebo dalšího vzdělávání

 

Kariérové poradenství

Poradenství zahrnujicí informace o profesích a možnostech zaměstnání nebo odborné příravy. Hlavní náplní těchto služeb je rozpoznat potenciál uchazeče pro osobnostní rozvoj a kariérní růst.

Poradenský program s pracovní diagnostikou

Hlavním cílem je zmírňovat bariéry nezaměstnaných se zdravotním omezením (zdravotní, sociální, vzdělanostní či věkové bariéry). K dispozici je cvičná dílna, kde se uchazeč může dozvědět jasné a konkrétní informace o svých dalších možnostech pro pracovní uplatnění.

Bezplatnou inzerci volného pracovního místa na tomto webovém portálu.